Alkid emallari

TARA
0,9 kg
3 kg

Qorasaroy PF-115 MATT

Oq emal, Qorasaroy mahsuloti

TARA 

0.9kg

2.8kg

10kg

23kg

Qorasaroy PF-266 "Yellow brawn" yorqin emali .

Sarig'ish-jigarrang emali, "Qarasaroy" mahsuloti .

TARA 

0.9 kg 

2.8kg

10kg

23kg

Qorasaroy PF-191 "Standart" oq emali .

Oq emali , "Qorasaroy" mahsuloti .

TARA

0.9kg

2.8kg

10kg

23kg

Qorasaroy PF-115 "Ultra white" yorqin emali .

Ultra white emali, "Qorasaroy" mahsuloti .

TARA

0.9 kg

2.8kg

10kg

23kg

Qorasaroy PF-115 "Super Gloss "

Super Gloss oq emali, "Qarasaroy" mahsuloti .

TARA 

09. kg

2.8 kg

3kg

10kg

23kg

Qorasaroy PF-266 "Qizilg'ish-jigarang" emali .

Qizilg'ish-jigarang emali , "Qarasaroy" mahsuloti .